Παράκαμψη της πλοήγησης.
Αρχική
Network Architectures and Management group

Ιστολόγια

Εικόνα ctranoris

FSToolkit prototype is available

New content added for the FSToolkit.

Check also our project wiki for more information and downloads.

Εικόνα ctranoris

A java example wrapper for creating AMIs in the Amazon EC2

Here is a sample code for creating an AMI from java code, using the Amazon's EC2 aws-java-sdk. I didn't manage to find a good "hello world" example for java, so I post my attempt here. I hope that you can kick-start working on the cloud.
First, you create an instance of the wrapper. Then, you can use it for example like:  createAMInstances(amiId, 1, 3, "mykey", "m1.small", "us-east-1a");

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου