Παράκαμψη της πλοήγησης.
Αρχική
Network Architectures and Management group

Το ιστολόγιο του/της ctranoris

Εικόνα ctranoris

FSToolkit prototype is available

New content added for the FSToolkit.

Check also our project wiki for more information and downloads.

Εικόνα ctranoris

A java example wrapper for creating AMIs in the Amazon EC2

Here is a sample code for creating an AMI from java code, using the Amazon's EC2 aws-java-sdk. I didn't manage to find a good "hello world" example for java, so I post my attempt here. I hope that you can kick-start working on the cloud.
First, you create an instance of the wrapper. Then, you can use it for example like:  createAMInstances(amiId, 1, 3, "mykey", "m1.small", "us-east-1a");

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου